​​

​Keynote Speakers

 1. Managing Director

Prof. Shiping Zhu

McMaster University
Zhejiang University,

Fellow, CAE, RSCan
 1. Prof. S. Yamamoto
  Prof. S. Yamamoto
  Yamaguchi Univ VP, APCChE
 2. Zhongyi Jiang
  Zhongyi Jiang
  Tianjin University Distinguished Young Scholar
 3. Anderson HC Shum
  Anderson HC Shum
  HKU Editor-in-Chief, SOFT
 1. Takahide Fukuyama
  Takahide Fukuyama
  Osaka Pref University Winner, SSOC Award, Japan
 2. Chang Soo Lee
  Chang Soo Lee
  Chungnam National Univ Director, Micro/Nano Bio Lab
 3. Haihui Wang
  Haihui Wang
  South China U of Tech Distinguished Young Scholar Fellow, RSC
 1. Gaohong He
  Gaohong He
  Dalian University of Tech Distinguished Young Scholar Changjiang Scholar
 2. Yong Moo Lee
  Yong Moo Lee
  Hanyang University 14th President
 3. Huabin Xing
  Huabin Xing
  Zhejiang University Young Changjiang Scholar
 1. Saif A Khan
  Saif A Khan
  NUS Microreactor
 2. Guangsheng Luo
  Guangsheng Luo
  Tsinghua University Distinguished Yong Scholar Changjiang Scholar Editor, SEPPUR, CJChE
 3. Weishen Yang
  Weishen Yang
  DICP, CAS Distinguished Young Scholar Chief Scientist, 973 Program
 1. Wanqin Jin
  Wanqin Jin
  Nanjing Tech University Editor, J Membr Sci Chief Scientist, 973 Program
 2. Feng Pan
  Feng Pan
  Beijing University Chief Scientist of Projects On Energy Storage
 3. Wenliang Zhu
  Wenliang Zhu
  DICP, CAS Leader, Coal Green Processing
 1. Jingguang Chen
  Jingguang Chen
  Thayer Lindsley Professor of Chemical Engineering Vice Chair
 1. Prof. Jae-Jin Shim
  Prof. Jae-Jin Shim
  Yeungnam University
 2. Devahastin
  Devahastin
  KMUTT, Thailand